Motorische remedial teaching is bedoeld voor kinderen waarvan de ontwikkeling normaal verloopt maar waarvan de motoriek tijdelijk stagneert. De oorzaken hiervan kunnen zeer divers zijn. Uitgangspunt is dat er geen lichamelijke beperking aan ten grondslag ligt en dat het gaat om een inhaalslag binnen hetgeen het kind, in aanleg, aan vaardigheden tot zijn/haar beschikking heeft. Ten alle tijde dient voorkomen te worden dat een drempel tot  bewegen het kind in een vicieuze cirkel terecht laat komen waarbij bewegingssituaties worden vermeden. Binnen de remedial teaching wordt daarom veel aandacht besteed aan het plezier in bewegen. Dit is doorslaggevend voor het effect op de langere termijn, evenals het zelfvertrouwen en geloof in de eigen fysieke mogelijkheden. De doelstellingen zijn per individu verschillend en variëren van het met plezier deel kunnen nemen aan gymlessen, sport/spelactiviteiten en het vlotter en leesbaar leren schrijven, tot het overwinnen van angst in bewegingssituaties (voor bal, hoogte, over de kop gaan).

Doelgroepen:

Kinderen van 4-5 jaar:

het accent ligt op lichaamsoriëntatie; het besef van het eigen lichaam in de tijd en ruimte met het accent op basisvaardigheden als (stil)staan, (trap)lopen, springen en fietsen.

Kinderen van 6-12 jaar:

grove motoriek (balans, coördinatie en kracht) met basisvaardigheden als hierboven, uitgebreid met werpen, vangen, mikken, stuiten, rollen, klimmen en complexere sprongen in relatie tot krachtontwikkeling.

fijne motoriek (knippen, plakken, vouwen, tekenen, schrijven)

Kinderen > 12 jaar:

grove motoriek met nadruk op de basisvaardigheden toegespitst in sport- en spel (voetbal, jongleren, bewegen op muziek, etc.)

fijne motoriek toegepast in het gebruik van gereedschappen (bijvoorbeeld schroevendraaier, hamer, naald&draad, kralen rijgen, etc.)

Volwassenen:

hoewel motorische ontwikkeling vooral op jonge leeftijd plaatsvindt is het op oudere leeftijd nog altijd mogelijk om motorische vaardigheden bij te leren. Ervaart u dus een belemmering in uw motoriek en wilt u weten of MRT effect voor u kan hebben, neem gerust contact op.